მონაწილეობითი ბიუჯეტირება – საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოში დანერგვის პრაქტიკის კვლევა

დავით ყიფიანი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მოწვეული ექსპერტი