მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება(GIZ)

რედაქტორი: ვაჟა სალამაძე. ავტორები: ირაკლი მელაშვილი, დავით ყიფიანი,ნათია აფხაზავა, მაგდა პოპიაშვილი, ლუკას ბორნი