პრაქტიკული გზამკვლევი პოლიტიკის ანალიზში

ავტორი: იუჯინ ბარდახი (პირველი ქართული გამოცემა)