რეკომენდაციები საქართველოს შრომის კოდექსთან დაკავშირებით

მომზადებულია შრომის კოდექსის მონიტორინგის ანგარიშის საფუძველზე