სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგის სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ –  თეონა ტურაშვილი, გიორგი ლომთაძე, თენგიზ შერგელაშვილი, ლევან ფანიაშვილი, ეკატერინე დანელია, ია გაბუნია