სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვისი

აზერბაიჯანულ ენაზე