სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვისი

ქართულ ენაზე