სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვისი

სომხურ ენაზე