საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული შემოწირულობის გამოქვითვა მოგების გადასახადიდან

ავტორები: არჩილ ცერცვაძე, გელა ჩარკვიანი, ირაკლი მხეიძე