სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

ლევან ფანიაშვილი – კვლევის ხელმძღვანელი, ლალი შალვაშვილი – კვლევის კოორდინატორი, მკვლევარები (ინტერვიუ, ფოკუს–ჯგუფი): ნათია აფხაზავა, ირაკლი ანანიძე, მინდია სალუქვაძე

მაია ბერაძე. ექსპერტები (კვლევის ანალიზი\რეკომენდაციები): დავით ნარმანია, სანდრო სვანიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლალი შალვაშვილი, გურანდა რომანაძე