სოციალური მეწარმეობა საქართველოში– საქართველოს პრაქტიკის მიმოხილვა

ეკა დათუაშვილი – საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი