სოციალური მომსახურეობის საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის გადაცება (“აუთსორსინგი”)

სოციალური ზრუნვის სიტემის გაუმჯობესების ალტერნატივა

ავტორები: ანა ჯიბუტი,  ვაჟა სალამაძე