თავისუფლება, სამართლიანობა და დემოკრატია ქართულ აზროვნებაში