მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  პუბლიკაციები

გზამკვლევი სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის
(სამართლებრივი მართვისა და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებზე)

ავტორები:
ლევან ფანიაშვილი - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი;
დავით ტივიშვილი - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ფინანსური მენეჯერი, ეკონომიკის დოქტორი.

2020 წელი.

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება(GIZ)
რედაქტორი: ვაჟა სალამაძე- სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის დირექტორი
ავტორები: ირაკლი მელაშვილი - თვითმმართველობისექსპერტი, დავით ყიფიანი- სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ექსპერტი,ნათია აფხაზავა - სამოქალაქოსაზოგადოების ინსტიტუტის ექსპერტი, მაგდა პოპიაშვილი - საქართველოს მედია კლუბისთავმჯდომარე, ლუკას ბორნი- ურბანული განვითარებისა და თანამონაწილეობის ექსპერტი
2020 წელი.

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო საქართველოში
CSO მეტრი: სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს შეფასება აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში.
ქვეყნის ანგარიში
2019 წელი.

პიარის გზამკვლევი
სამოგალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვი

2019 წელი.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების რეფორმის კონცეფცია
კონცეფცია შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა
და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ.
სამუშაო ჯგუფი:
ვახტანგ ნაცვლიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლევან ფანიაშვილი,
მარიამ ლაცაბიძე, ირაკლი მელაშვილი, ნათია აფხაზავა, ია გაბუნია.


2018 წელი.

ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში საქართველოს სამ დიდიდი ქალაქის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროგრამების ანალიზი და რეკომენდაციები


2018 წელი.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
სახელმძღვანელო დოკუმენტი

2018 წელი.

სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგის სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა
და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ.
სამუშაო ჯგუფი:
თეონა ტურაშვილი, გიორგი ლომთაძე, თენგიზ შერგელაშვილი,
ლევან ფანიაშვილი, ეკატერინე დანელია, ია გაბუნია.


2018 წელი.

სამაგიდო წიგნი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს თანამშრომლებისათვის
ალექსანდრე სვანიშვილი

2016 წელი.

სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვის
ალექსანდრე სვანიშვილი
მეორე გამოცემა
2016 წელი.

პოლიტიკის დოკუმენტები N 2

2016 წელი.

სოციალური ცვლილების მართვა
ეველინ შპაიხ-ბაერი
2016 წელი.

პოლიტიკის დოკუმენტები

2015 წელი.

„დონორთა კომიტეტი მეწარმეობის განვითარებისათვის“ მიერ შემუშავებული სტანდარტი კერძო სექტორის განვითარების საბოლოო შედეგების/გავლენის გასაზომად

2013 წელი.

სამოქალაქო საზოგადოება – პუბლიცისტიკა, ესეები

2014 წელი.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება
ანჟელი ხორავა
2013 წელი.

საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული შემოწირულობის გამოქვითვა მოგების გადასახადიდან
არჩილ ცერცვაძე, გელა ჩარკვიანი, ირაკლი მხეიძე
2013 წელი.

არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაბეგვრის თავისებურებები საქართველოში
ირაკლი მხეიძე, გელა ჩარკვიანი, ვახტანგ ნაცვლიშვილი
თბილისი, საქართველო
2012 წელი.

სოფლად სიღარიბის დაძლევის მოდელები
ანდრო ხეთერელი, ია გაბუნია, უშაბგი აბაშიძე
თბილისი, საქართველო
2012 წელი.

სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვისი
ქართულ , აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე
თბილისი, საქართველო
2010 წელი.

ვიზრუნოთ ერთმანეთზე
თბილისი, საქართველო
2010 წელი.

მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში
თბილისი, საქართველო
2010 წელი.

არასამეწარმეო იურიდიული პირების შიდა რეგულაციების ნიმუშების კრებული
თბილისი, საქართველო
2009 წელი.

გზამკვლევი არასამეწარმეო ორგანიზაციებისათვის
თბილისი, საქართველო
2008 წელი.

შრომითი ბაზრის აქტიური პოლიტიკა საქართველოში
თბილისი, საქართველო
2008 წელი.

სოციალური მომსახურეობის საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის გადაცება ("აუთსორსინგი") - სოციალური ზრუნვის სიტემის გაუმჯობესების ალტერნატივა
ავთორი ანა ჯიბუტი,
თანაავტორი ვაჟა სალამაძე
2007 წელი.

მცირე მეწარმის გზამკვლევი
თბილისი, საქართველო
2007 წელი.

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მონიტორინგი
თბილისი, საქართველო
2006 წელი.

მცირე მეწარმის გზამკვლევი
თბილისი, საქართველო
2006 წელი.

საქართველოს კავშირების, ფონდების, უცხო ქვეყნების არასამეწარმეო იურიდიული პირების ფილიალების და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების ერთიანი რეესტრი
თბილისი, საქართველო
2005 წელი.

კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემა (ECTS)

ბოლონიის პროცესის ძირითადი დოკუმენტები
თბილისი, საქართველო
2005 წელი.

არაკომერციული ორგანიზაციების დაბეგრვა (რუსულ ენაზე)
არაკომერციული ორგანიზაციების დაფინანსების იურიდიული მექანიზმები (რუსულ ენაზე)

თბილისი, საქართველო
2002 წელი.

საქართველოს კავშირების ერთიანი რეესტრი
თბილისი, საქართველო
2002 წელი.

დამხმარე მეთოდური მასალა პოლიტიკის ანალიზის კურსის სწავლებისათვის
სიტუაციური სავარჯიშოების კრებული საჯარო პოლიტიკის ანალიზის შემსწავლელთათვის (ავტორი ვაჟა სალამაძე. წიგნი I-II)
თბილისი, საქართველო
2002-2003 წელი.

პრაქტიკული გზამკვლევი პოლიტიკის ანალიზში
იუჯინ ბარდახი
პირველი ქართული გამოცემა
თბილისი, საქართველო
2002 წელი.

ცნობარი არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის
მეორე და მესამე გამოცემა
(ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე)
2001 წელი.

საკანონმდებლო კრებული რაიონული სასამართლოებისათვის
თბილისი, საქართველო
1999-2001 წელი.

კრებული ანტიმონოპოლიური სამსახურებისათვის
თბილისი, საქართველო
1999 წელი.

ბიზნესის მეგზური საქართველოს ბიზნესის კანონმდებლობაში
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
თბილისი, საქართველო
1998 წელი.