პუბლიკაციები

სოციალური მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა საქართველოში

სტრატეგიული ხედვა

პოლიტიკის დოკუმენტი – კონცეფცია

2021 წ

სოციალური მეწარმეობა, სოციალური საწარმოები და მათი ეკოსისტემა

ევროპული პრაქტიკის მიმოხილვა, სამაგადიდო კვლევა

2020 წელი

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება(GIZ)
რედაქტორი: ვაჟა სალამაძე. ავტორები: ირაკლი მელაშვილი, დავით ყიფიანი,ნათია აფხაზავა, მაგდა პოპიაშვილი, ლუკას ბორნი

2020 წელი.

სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა
ლევან ფანიაშვილი – კვლევის ხელმძღვანელი
ლალი შალვაშვილი – კვლევის კოორდინატორი
მკვლევარები (ინტერვიუ, ფოკუს–ჯგუფი): ნათია აფხაზავა, ირაკლი ანანიძე, მინდია სალუქვაძე
მაია ბერაძე;
ექსპერტები (კვლევის ანალიზი\რეკომენდაციები): დავით ნარმანია, სანდრო სვანიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლალი შალვაშვილი, გურანდა რომანაძე
2010 წელი

სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მოწვეული ექსპერტი – ალექსანდრე სვანიშვილი (მეორე გამოცემა)

2016 წელი

პიარის გზამკვლევი

სამოგალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

2019 წელი

 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროგრამების ანალიზი და რეკომენდაციები

პუბლიკაცია მომზადებულია სამი დიდი ქალაქის მაგალითზე, ევროკავშირის მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში

2018 წელი