გამოცემები

სოციალური მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა საქართველოში

სტრატეგიული ხედვა

პოლიტიკის დოკუმენტი – კონცეფცია

2021 წ

სსო მეტრი

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში საქართველოს ანგარიში
საქართველო
2020

გზამკვლევი სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის

(სამართლებრივი მართვისა და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებზე)
ავტორები: ლევან ფანიაშვილი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი;
დავით ტივიშვილი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ფინანსური მენეჯერი, ეკონომიკის დოქტორი.
2020 წელი.

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება(GIZ)
რედაქტორი: ვაჟა სალამაძე. ავტორები: ირაკლი მელაშვილი, დავით ყიფიანი,ნათია აფხაზავა, მაგდა პოპიაშვილი, ლუკას ბორნი

2020 წელი.

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს შეფასება აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში.
საქართველოს ანგარიში

2019 წელი

პიარის გზამკვლევი

სამოგალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

2019 წელი

 

სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგის სახელმძღვანელო
სახელმძღვანელო შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ –  თეონა ტურაშვილი, გიორგი ლომთაძე, თენგიზ შერგელაშვილი, ლევან ფანიაშვილი, ეკატერინე დანელია, ია გაბუნია
2018 წელი