გამოცემები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების რეფორმის კონცეფცია

კონცეფცია შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ – ვახტანგ ნაცვლიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლევან ფანიაშვილი, მარიამ ლაცაბიძე, ირაკლი მელაშვილი, ნათია აფხაზავა, ია გაბუნია

2018 წელი

სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მოწვეული ექსპერტი – ალექსანდრე სვანიშვილი (მეორე გამოცემა)

2016 წელი

სამაგიდო წიგნი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს თანამშრომლებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მოწვეული ექსპერტი – ალექსანდრე სვანიშვილი (მეორე გამოცემა)

2016 წელი

სოციალური ცვლილების მართვა

ეველინ შპაიხ-ბაერი

2016 წელი

საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული შემოწირულობის გამოქვითვა მოგების გადასახადიდან

ავტორები: არჩილ ცერცვაძე, გელა ჩარკვიანი, ირაკლი მხეიძე

2013 წელი