გამოცემები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროგრამების ანალიზი და რეკომენდაციები

პუბლიკაცია მომზადებულია სამი დიდი ქალაქის მაგალითზე, ევროკავშირის მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში

2018 წელი

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების რეფორმის კონცეფცია

კონცეფცია შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ – ვახტანგ ნაცვლიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლევან ფანიაშვილი, მარიამ ლაცაბიძე, ირაკლი მელაშვილი, ნათია აფხაზავა, ია გაბუნია

2018 წელი

სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მოწვეული ექსპერტი – ალექსანდრე სვანიშვილი (მეორე გამოცემა)

2016 წელი

სამაგიდო წიგნი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს თანამშრომლებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მოწვეული ექსპერტი – ალექსანდრე სვანიშვილი (მეორე გამოცემა)

2016 წელი

სოციალური ცვლილების მართვა

ეველინ შპაიხ-ბაერი

2016 წელი