გამოცემები

საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული შემოწირულობის გამოქვითვა მოგების გადასახადიდან

ავტორები: არჩილ ცერცვაძე, გელა ჩარკვიანი, ირაკლი მხეიძე

2013 წელი

არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაბეგვრის თავისებურებები საქართველოში

ირაკლი მხეიძე, გელა ჩარკვიანი, ვახტანგ ნაცვლიშვილი
2012 წელი

სოფლად სიღარიბის დაძლევის მოდელები

ავტორები: ანდრო ხეთერელი, ია გაბუნია, უშაბგი აბაშიძე

2012 წელი

ვიზრუნოთ ერთმანეთზე

2010 წელი

სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვისი

ქართულ , აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე

2010 წელი