გზამკვლევი სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის

  • მთავარი
  • გამოცემები
  • გზამკვლევი სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის
გზამკვლევი სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის

(სამართლებრივი მართვისა და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებზე)
ავტორები: ლევან ფანიაშვილი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი;
დავით ტივიშვილი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ფინანსური მენეჯერი, ეკონომიკის დოქტორი.
2020 წელი.