კვლევები

სოციალური მეწარმეობა, სოციალური საწარმოები და მათი ეკოსისტემა

ევროპული პრაქტიკის მიმოხილვა, სამაგადიდო კვლევა

2020 წელი

სოციალური მეწარმეობა საქართველოში

საქართველოს პრაქტიკის მიმოხილვა
ეკა დათუაშვილი
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა
და განვითარების ცენტრი

2020 წელი

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება

საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოში დანერგვის პრაქტიკის კვლევა
დავით ყიფიანი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მოწვეული ექსპერტი

2018 წელი

რეკომენდაციები საქართველოს შრომის კოდექსთან დაკავშირებით

მომზადებულია შრომის კოდექსის მონიტორინგის ანგარიშის საფუძველზე

2018 წელი

საქართველოში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმები

კვლევა (კანონმდებლობა და პრაქტიკა)
კვლევის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე
კვლევითი ჯგუფი: ლევან ფანიაშვილი, გიორგი ავაზაშვილი, ნათია აფხაზავა

2017 წელი

მოხალისეობა–საერთაშორისო პრაქტიკა და საქართველო

კვლევა მოიცავს მოხალისეობის არსის, ფუნქციის განსაზღვრას, მოხალისეობის საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზსა და საქართველოში მოხალისეობის შესახებ სამართლებრივი ბაზის შექმნისთვის საჭიროებების გამოვლენას.

2011 წელი

სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა
ლევან ფანიაშვილი – კვლევის ხელმძღვანელი
ლალი შალვაშვილი – კვლევის კოორდინატორი
მკვლევარები (ინტერვიუ, ფოკუს–ჯგუფი): ნათია აფხაზავა, ირაკლი ანანიძე, მინდია სალუქვაძე
მაია ბერაძე;
ექსპერტები (კვლევის ანალიზი\რეკომენდაციები): დავით ნარმანია, სანდრო სვანიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლალი შალვაშვილი, გურანდა რომანაძე
2010 წელი

კვლევა-მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა, ფონდ “ღია საზოგადოება – საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით, 2009 წელს ჩაატარა კვლევა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხის შესწავლა, მიღებული შედეგების საფუძველზე ძირითადი დასკვნებისა და სფეროს წამყვანი ექსპერტების მონაწილეობით სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება.

2009 წელი