დარეჯან მურადაშვილი

დარეჯან მურადაშვილი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის გორის ოფისს 2018 წლის იანვრიდან ხელმძღვანელობს. CSI-ის ის BftW-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის – „ადგილობრივი აქტორების მდგრადი კავშირის შექმნა საქართველოში“, ფარგლებში შეურთდა.

დარეჯან მურადაშვილს აქვს როგორც საერთაშორისო ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, ასევე, არასამთავრობო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.

2009-2013 წლებში მუშაობდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებაში (GIZ ) ოფისის მენეჯერის, პროექტის მენეჯერის ასისტენტის პოზიციებზე; 2014-2017 წლებში იყო ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანას“ რეგიონალური წარმომადგენელი და ევროპის სამზობლო პროგრამის ( ENPARD) პროექტის კოორდინატორი.

დარეჯან მურადაშვილს დამთავრებული აქვს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასახვა გაცვლით სასწავლო სემინარებსა და სასწავლო პროგრამებში, როგორიცაა პროექტის ციკლის მართვა,სოფლის მეურნეობა,კოოპერირება, საერთაშორისო ურთიერთობები და შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვის მიმართულებით; არის 2014 წლის გორის დემოკრატიის სკოლის (NIMD) კურსდამთავრებული.

2019 წელს გაიარა აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიერ ორგანიზებული სასწავლო კურსი ციფრული ტექნოლოგიების, ელექტრონული მმართველობის და დაინტერესბულ მხარეებთან ურთიერთობის მეთოდებზე. არის 2019 წლის აშშ პროფესიული პრაქტიკის პროგრამის მონაწილე. აქვს ასევე ლობისტური საქმიანობის გამოცდილება.