ეთო გვრიტიშვილი

ეთო გვრიტიშვილი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტოკოსია. ის ამ პოზიციაზე CSI-ის გუნდს 2021 წელს შეუერთდა. მისი საქმიანობის მთავარ ფოკუსს საქართველოში სოციალური მეწარმეობის სისტემის განვითარება და პოლიტიკის მხარდაჭერა წარმოადგენს.

ეთოს აქვს საჯარო და არასამთავრობო სექტორში ადამიანის უფლებებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, სტრატეგიული სამართალწარმოების, საერთაშორისო და ადგილობრივი ადვოკატირებისა და აქტივიზმის მიმართულებით; არის ადამიანის უფლებების თემაზე არაერთი კვლევისა და ანგარიშის ავტორი.

ეთო გვრიტიშვილი ფლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხს; არის Fulbright-ის გრანტიორი, აქვს კოლორადოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრის ხარისხი (ბოლდერი, აშშ). კოლორადოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დასრულების შემდეგ მან Edmund Muskie-ის სახელობის სტიპენდია, რომლის ფარგლებშიც, Human Rights Watch-ის ნიუ-იორკის ოფისში მიიღო დამატებითი სამუშაო გამოცდილება ადამიანის უფლებებისა და საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით.