გიორგი საბაძე

გიორგი საბაძემ დაამთავრა თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო მანქანების ინჟინერ-მექანიკოსის სპეციალობით.

მუშაობდა სხვადასხვა პოზიციაზე, კერძო და საზოგადოებრივ სექტორებში.

12 წელია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის თანამშრომელია.