ია გაბუნია

ია გაბუნია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერია. მას აქვს საჯარო და ბიზნეს სექტორში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება.

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტს ია გაბუნია 2005 წლიდან შეუერთდა. ამ პერიოდიდან, ის სამოქალაქო საზოგადოების და ეკონომიკური განვითარების პროგრამებს ხელმძღვანელობს.

ია გაბუნიას აქვს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტირების მაგისტრის ხარისხი; ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენათა და კულტურათა თბილისის სახელმწიფო ინსტიტუტის ფილოლოგის დიპლომი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით; გავლილი აქვს არაერთი სასწავლო და საკვალიქიკაციო პროგრამა შედეგზე ორიენტირებული მართვის, მონიტორინგისა და შეფასების, ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებებით.