ნათია აფხაზავა

ნათია აფხაზავა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელია. ორგანიზაციაში საქმიანობა უმცროსი ექსპერტის პოზიციაზე დაიწყო, 2012 წლიდან კი, ბათუმის ფილიალს ხელმძღვანელობს. მას სამოქალაქო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. მისი საქმიანობა მოიცავს გამჭირვალე და მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ნორმატიული აქტების შემუშავებასა და ლობირებას, ეფექტური თანამშრომლობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობას საზოგადოებრივი ორგანიზაციებსა და სახელმწიფო სტურქტურებს შორის, ასევე – საზოგადოებრივი აქტორების მონაწილეობის გაძლიერებას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

ნათია არის ბათუმის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრი, საზოგადოება “ბათომის” ერთ-ერთი დამფუძნებელი და სამოქალაქო აქტივისტი.

ნათია აფხაზავამ დაამთავრა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, აქვს მაგისტრის ხარისხი კონსტიტუციურ და ადმინისტრაციულ სამართალში; აქვს არაერთი საერთაშორისო და რეგიონალური პროგრამების სერტიფიკატი; გაიარა საჯარო მმართველობა – მალმოს უნვერსიტეტში (შვედეთი) და ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების პრაქტკული კურსი, ღია სამყაროს პროგრამის ფარგლებში (აშშ).