ნინო კეთილაძე

ნინო კეთილაძე არის სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე – საიტის ადმინისტრატორი.

მან დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი და დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა ამავე ფაკულტეტზე.

აქვს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაში ხანგრძლივი მუშაობის გამოცდილება.