ნინო მღვდელაძე

ნინო მღვდელაძემ დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და 2011 წელს მიიღო ბაკალავრის ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებში, 2013 წელს კი – ამავე უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვისა და საჯარო პოლიტიკის პროგრამის მაგისტრის ხარისხი.

მან სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტში გაიარა სტაჟირების პროგრამა აღმოსავლეთ–დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროექტის – „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-PAC) ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში.

ნინო მღვდელაძეს აქვს რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევებში მონაწილეობის გამოცდილება; ასევე – პოლიტიკის დოკუმენტის მომზადებისა და პოლიტიკის ანალიზის პრაქტიკა; არის 2013 წლის მოწვევის ახალგაზრდული პარლამენტისა და საჯარო მმართველთა ინსტიტუტის წევრი.