ნინო ფიჩხაია

ნინა ფიჩხაია, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) გუნდს, 2023 წელს, პროექტის კოორდინატორის პოზიციაზე შეუერთდა. ნინამ, 2019 წელს, მიიღო სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ამჟამად, სწავლობს, ამავე უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის ინტერდისციპლინურ სამაგისტრო პროგრამაზე. მას აქვს ახალგაზრდების აკადემიური და პროფესიული განვითარების მიმართულებით პროექტების მართვის, და ამ პროგრამების განვითარების მენეჯმენტის მხარდაჭერისა და ადმინისტრირების გამოცდილება, მათ შორის, მოხალისეობრივ ფორმატში; ნინა სხვადასხვა დროს, ასევე, მუშაობდა კერძო და საჯარო სექტორში, იღებდა მონაწილეობას ბიზნეს განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებაში, შესაბამისი საჭირო მოკვლევის წარმოებასა და ადმინისტრაციული მხარდაჭერის მიმართულებით ჩატარებულ ღონისძიებებში.