ნინო სურგულაძე

ნინო სურგულაძე სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტში ფინანსური ოფიცრის პოზიციაზე 2017 წლიდან მუშაობს. მას აქვს სფეროში საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება: იყო საქართველოს სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანიის მთავარი ეკონომისტი; ააიპ ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების მთავარი ბუღალტერი (ევროკავშირის, G-PAC, OSGF, რუსთაველის ფონდი, აშშ საელჩოს, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის-IOM მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტების ფინანსური მართვა და ბუღალტერიის წარმოება); UNDP პროექტის ფარგლებში, ააიპ ქართველ და გერმანელ ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრში ახდენდა ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების კორდინაციის ხელშეწყობას, დონორ ორგანიზაციებთან ანგარიშის წარდგენას, ბიუჯეტის კონტროლს; იყო გრანტების კოორდინატორი ფონდ ღია საზოგადოება – საქართველოში (OSGF და ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში გაცემული ქვე-გრანტების ფინანსური მართვა).

ნინო სურგულაძემ დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი; ფლობს საერთაშორისო ორგანიზაციების სერთიფიკატებს: EU და CSRDG – „გადასახადები და ფინანსური აუდიტი“, UNDP – „პროექტების შედეგების შეფასება და ანგარიშგებების მომზადება“, G-Pac – „არასამთავრობო ორგანიზაციების საგადასახადო დაბეგვრის ასპექტები“, საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი პროგრამა ORIS-ის განახლებული ფუნქციონალის გამოყენებაში, CTC – “ხარისხის მართვის სტანდარტები ISO 9001-2000”, ORIS, MS Office – “საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი”.