სოფიო ჯაში

სოფიო ჯაში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) გუნდს 2022 წელს, ასისტენტ-მკვლევრის პოზიციაზე შეუერთდა. სოფიოს 100%-იანი სახელმწიფო დაფინანსებით აქვს დასრულებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრიატი და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA). სწავლის პერიოდებში ჰქონდა მაღალი აკადემიური მოსწრება და იღებდა სემესტრულ სტიპენდიებს. GIPA-ში სწავლისას, სოფიოს 2017-2019 წლების ნაკადის საუკეთესო სტუდენტის სტატუსიც ჰქონდა.

სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, მას აქვს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან მუშაობის გამოცდილება.