მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  სამოქალაქო საზოგადოების პროგრამა

პროგრამის მიზანია საქართველოში სამოქალაქო აქტივობის გაზრდისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის პრიორიტეტები:
  • არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
  • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო (მათ შორის, საკანონმდებლო) გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
  • საგადასახადო, ფინანსურ და სხვა საკითხებზე კონსულტაციებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების გზით სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისხელშეწყობა.

  მიმდინარე პროექტები

პროექტი: პროგრესის მონიტორინგი უკეთესი გარემოსთვის

პროექტის მენეჯერი: მარიამ ლაცაბიძე

დონორი: ევროკავშირი/არაკომერციული სამართლის ევროპული ცენტრი(ECNL)

განხორციელების პერიოდი: 07.03.17 - 31.12.20

გეოგრაფიული არეალი: აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნები


პროექტი: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

პროექტის მენეჯერი: ია გაბუნია

დონორი: ევროკავშირი და კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS)

განხორციელების პერიოდი: 01.01.17 - 31.12.20

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო


  დასრულებული პროექტები

ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის მყარი კავშირების დამყარება

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება საჯარო სექტორის მონიტორინგის და პოლიტიკის დიალოგის პროცესში გასააქტიურებლად

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უკეთესი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და მათი ეფექტურობის გაზრდის ხელშეწყობა

პრესის მონიტორინგი: სამოქალაქო საზოგადოება და ადგილობრივი თვითმმართველობა

''საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უკეთესი რეფორმებისათვის''

სამოქალაქო საზოგადოება მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარებისათვის

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ვებპორტალი www.csogeorgia.org

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოში

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და მათი ეფექტურობის გაზრდის ხელშეწყობა

სამოქალაქო საზოგადოების და ხელისუფლების თანამშრომლობის ხელშეწყობა კახეთის რეგიონში

სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ეფექტური საარსებო გარემოს შექმნა

უმაღლესი განათლების ევროპული სისტემისაკენ - ბოლონიის პროცესის ხელშეწყობა

სამოქალაქო ინტერესების დაცვის პროგრამა საქართველოში

კავშირების საჯარო რეესტრი

არასამეწარმეო სამართლის სრულყოფა საქართველოში

ცნობარი არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის

მესამე სექტორის განვითარების ხელშეწყობა

არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა საქართველოში

არასამეწარმეო კანონმდებლობის განვითარება

საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობარი