მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  ეფექტური მმართველობის პროგრამა

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყობს ეფექტური, პასუხისმგებელი და ანგარიშვალდებული სახელმწიფო მმართველობის განვითარებას.

პროგრამის პრიორიტეტები:
  • სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების ინსტიტუციონალური რეფორმის ხელშეწყობა;
  • სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების მუშაობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა;
  • საჯარო მოსამსახურეების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა;
  • გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართვის ხელშეწყობა.

  დასრულებული პროექტები

დისტანციური სწავლება ეფექტური თვითმმართველობისთვის

მართე შენი ქალაქი

სამოქალაქო საზოგადოება მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარებისათვის

ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა

ეფექტური თვითმმართველობის მხარდაჭერა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

თვითმმრთველობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

კვლევა - მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

ადმინისტრაციული სისტემის სრულყოფა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში

ერთი სარკმლის სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობაში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციული რეფორმის მხარდაჭერა

სამოქალაქო საზოგადოება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის ინსტიტუციონალური განვითარებისა და მხარდაჭერისათვის

ქალაქ ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული რეფორმა

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ეროვნული სტრატეგიის დანერგვის პროცეში ჩართულ მახარეთა მონაწილეობითი შეფასება

თვითმმართველობის გაძლიერება საქართველოში

ქალაქის ეფექტური მართვა

ტრენინგ-პროგრამა სამხ. ანტიმონოპ. სამს. ხელმძღვანელებისათვის