მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  საჯარო პოლიტიკის პროგრამა

პროგრამის მიზანია ეფექტური საჯარო პოლიტიკის შემუშავების ხელშეწყობა.

პროგრამის პრიორიტეტები:

  • სხვადასხვა სფეროში ეფექტური საჯარო პოლიტიკის შემუშავება;
  • საჯარო პოლიტიკის ანალიზის კურსის განვითარება და დანერგვა უმაღლეს სასწავლებლებში;
  • საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება საჯარო პოლიტიკის ანალიზში.

  დასრულებული პროექტები

გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის

საჯარო პოლიტიკის რეფორმა საქართველოში

საჯარო პოლიტიკის ქართული სკოლა

სიტუაციური სავარჯიშოების კრებული პოლიტიკის ანალიზში

პოლიტიკის ანალიზის კურსის დანერგვა საქართველოს უნივერსიტეტებში

იუჯინ ბარდახი ''პრაქტიკული გზამკვლევი პოლიტიკის ანალიზში''