მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  ეკონომიკური განვითარების პროგრამა

პროგრამის მიზანია ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ხელშეწყობა

პროგრამის პრიორიტეტები:

  • სიღარიბის დაძლევა დასაქმების ხელშეწყობის გზით;
  • ზოგადი საქმიანი გარემოს გაუმჯობესება;
  • მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა;
  • სოფლისმეურნეობის განვითარების ხელსეწყობა;

  დასრულებული პროექტები

ეკოლოგიურად უსაფრთხო სოფლის მეურნეობა

დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობით დაკავებული უკიდურეს სიღარიბეში მაცხოვრებელი მოსახლეობის საარსებო პირობების გაუმჯობესება და დასაქმებულთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა

დასაქმებისა დაშემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონის ღარიბი მოსახლეობისათვის

საქართველოში მცირე ბიზნესის საქმიანობის შესწავლა

WWW.GEORGIAN BUSINESS LAW.COM

ინვესტორის გზამკვლევი საქართველოს ბიზნეს კანონმდებლობაში

ბიზნეს სამართლის საინფორმაციო სისტემა

ტრეინინგ ცენტრი ეკონომიკაში, სამართალში და მენეჯმენტში ადგილობრივი მმართველობისათვის