ეს ქვეყანა შენია

2019 წელს CSI-იმ სოციალურ ქსელში (ფეისბუქი, ინსტრაგრამი, YouTube) დაიწყო კამპანია „ეს ქვეყანა შენია“, რომლის მიზანი სამოქალაქო ღირებულებების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათ შესახებ ცნობადობის გაზრდაა.

კამპანია საზოგადოებას აცნობს სამოქალაქო სექტორის ფუნქციასა და როლს, მუშაობს მათ შორის ნდობის გაზრდაზე, რომ მოქალაქეებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სექტორის საქმიანობაში. ღირებულებებზე დაფუძნებული კამპანია ხელს უწყობს მოქალაქეებს, გააცნობიერონ, რომ ევროპული ტიპის საზოგადოებისკენ გზა (ადამიანის უფლებები, მზარდი ეკონომიკა, განათლების მაღალი ხარისხი, სოციალური უფლებები, უსაფრთხოება) სამოქალაქო საზოგადოების ღირებულებებზე გადის.

კამპანია მიმდინარეობს პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის“ ფარგლებში. იგი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან (CSI), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.