სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი სტამბოლის პრინციპების შესრულების ანგარიშში

08.04.2014

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 2010 წელს შეიკრიბნენ სტამბოლში და მიიღეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეფექტიანობის სტამბოლის პრინციპები განვითარების სფეროში.

სულ ახლახანს პარტნიორობამ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობისთვის გამოაქვეყნა ქვეყნების მიხედვით განვითარების პრინციპების შესრულების ანგარიში.

პარტნიორობასთან აქტიურად თანამშრომლობს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, რომელიც არამარტო აღიარებს სტამბულის პრინციპებს, არამედ საქართველოში მისი განხორცილების მიმართულებით მუშაობს.

ქვეყნების მიხედვით გამოქვეყნებულ ანგარიშში ასახულია საქართველოში სტამბოლის პრინციპების განხორციელების მაგალითები.

ანგარიში