ბიზნესის მეგზური საქართველოს ბიზნესის კანონმდებლობაში

(ქართულ და ინგლისურ ენებზე)