დასრულებული

პროგრესის მონიტორინგი უკეთესი გარემოსთვის

პროექტის მიზანი მონიტორინგის ახალი ინსტრუმენტის – სსო მეტრის (CSO METER) საშუალებით, შეფასდეს აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის...
ნახე მეტი
დასრულებული

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

პროექტის მიზანი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას ემსახურება. პროექტის მიზანია სამოქალაქო...
ნახე მეტი
დასრულებული

რას მოუტანს ასოცირების ხელშეკრულება ქართველ მომხმარებელს

პროექტის მიზანი ტურისტულ ლოკაციებში – ქობულეთში, შეკვეთილსა და გრიგოლეთში, სერვისის მიმწოდებელთა ინფორმირება საქართველოსა და ევროკავშირს...
ნახე მეტი
დასრულებული

მონაწილეობითი პრინციპები გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის

პროექტის მიზანი გურიის ტურიზმის სექტორის მდგრადი და ინკლუზიური განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები ადგილობრივ თვითმმართველობასა და...
ნახე მეტი
დასრულებული

მართე შენი ქალაქი

პროექტის მიზანი ქალაქ ბათუმში ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მოსახერხებელი მოდელის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს...
ნახე მეტი
დასრულებული

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება საჯარო სექტორის მონიტორინგის და პოლიტიკის დიალოგის პროცესში გასააქტიურებლად

პროექტის მიზანი ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქტიურ მონაწილეობას პოლიტიკის დიალოგისა და მონიტორინგის სფეროში, აღჭურვოს ისინი...
ნახე მეტი
დასრულებული

გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელორუსში, მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში

პროექტის მიზანი ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელoრუსიაში, მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში; საცხოვრებლის მართვის გაუმჯობესებასა...
ნახე მეტი
დასრულებული

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები – უკეთესი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის

პროექტის მიზანი საბურთალოს გამგეობის ეფექტურობისა და ეფექტიანობის გაზრდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობაში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის...
ნახე მეტი
დასრულებული

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და მათი ეფექტურობის გაზრდის ხელშეწყობა – II ფაზა

პროექტის მიზანი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და მათი ეფექტურობის ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები სამოქალაქო საზოგადოების...
ნახე მეტი
დასრულებული

გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის

პროექტის მიზანი საქართველოში რეგიონული განვითარების პოლიტიკის მიმართულებით მიღებული გადაწყვეტილებები ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებსა და კვლევებს, რომელიც, თავის...
ნახე მეტი
დასრულებული

პრესის მონიტორინგი: სამოქალაქო საზოგადოება და ადგილობრივი თვითმმართველობა

პროექტის მიზანი პრესის მონიტორინგის საშუალებით, მედიაში სამოქალაქო ინიციატივების გაშუქების, ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული საქმიანობის,...
ნახე მეტი
დასრულებული

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უკეთესი რეფორმებისათვის

პროექტის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლის გაძლირება და პოპულარიზაცია, საქართველოში მიმდინარე რეფორმებისა და დემოკრატიული ცვლილებების...
ნახე მეტი