დასრულებული

დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობით დაკავებული უკიდურეს სიღარიბეში მაცხოვრებელი მოსახლეობის საარსებო პირობების გაუმჯობესება და დასაქმებულთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანი სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონებში ინტენსიური სასოფლო–სამეურნეო წარმოების ტექნოლოგიების შემოღების ხელშეწყობა და სოფლისმეურნეობით დაკავებული...
ნახე მეტი
დასრულებული

სამოქალაქო საზოგადოების და ხელისუფლების თანამშრომლობის ხელშეწყობა კახეთის რეგიონში

დონორები და პარტნიორები ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ (OSGF) პროექტის არეალი კახეთი პროექტის განხორციელების ვადები...
ნახე მეტი
დასრულებული

არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა

პროექტის მიზანი კანონმდებლობის სრულყოფის გზით, სამოქალაქო საზოგადობის სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესება და სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმების სრულყოფა....
ნახე მეტი
დასრულებული

ქალაქ ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული რეფორმა

დონორები და პარტნიორები ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი პროექტის არეალი ბათუმი პროექტის განხორციელების ვადები 2007-02-01 – 2007-12-31...
ნახე მეტი
დასრულებული

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ეროვნული სტრატეგიის დანერგვის პროცესში ჩართულ მახარეთა მონაწილეობითი შეფასება

დონორები და პარტნიორები ლტოლვილთა ნორვეგიული საბჭო/გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი პროექტის არეალი საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები...
ნახე მეტი
დასრულებული

სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ეფექტური საარსებო გარემოს შექმნა

პროექტის მიზანი სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული ორგანიზაციების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის, ზოგადად, სამოქმედო გარემოს გაუმჯობესება, ამ ორგანიზაციების...
ნახე მეტი
დასრულებული

თვითმმართველობის გაძლიერება საქართველოში

დონორები და პარტნიორები ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE), GTZ პროექტის არეალი საქართველო პროექტის განხორციელების...
ნახე მეტი
დასრულებული

დასაქმებისა და შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონის ღარიბი მოსახლეობისათვის

პროექტის მიზანი სამეგრელოს რეგიონში დასაქმების და მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები რეგიონში სამუშაო ძალის...
ნახე მეტი
დასრულებული

ქალაქის ეფექტური მართვა

დონორები და პარტნიორები ურბანული ინსტიტუტი პროექტის არეალი თბილისი პროექტის განხორციელების ვადები 2005-03-11 – 2005-06-30 პროექტის...
ნახე მეტი
დასრულებული

სამოქალაქო საზოგადოება საკანონმდებლო გამჭვირვალეობისათვის

პროექტის მიზანი საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმების შექმნის გზით საქართველოში კანონშემოქმედებითი პროცესის და საკანონმდებლო გარემოს სრულყოფა. პროექტის...
ნახე მეტი
დასრულებული

უმაღლესი განათლების ევროპული სისტემისაკენ – ბოლონიის პროცესის ხელშეწყობა

დონორები და პარტნიორები ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი პროექტის არეალი საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები 2005-01-10 – 2006-02-09...
ნახე მეტი
დასრულებული

სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში

პროექტის მიზანი საქართველოში კანონშემოქმედებითი პროცესების გამჭვირვალობის ხელშეწყობა და დაინტერესებული მხარეებისთვის მოსალოდნელი საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის...
ნახე მეტი